Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာဆရာျဖစ္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်

ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ နယ္ရံုးခြဲအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္၍ မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ အဖြဲ႕ေရွ႕ေဆာင္ခန္းမ၌ ၃ ရက္တာ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့သည္။ အဆိုပါသင္တန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ ရံုးအဖြဲ႔မွဴး ဦးေမာင္ျမင့္က အဖြင့္အမွားစကားႏွင့္ သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ သင္တန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔ ၀န္ထမ္းမ်ားက သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းျဖစ္ဲၿပီး သင္တန္းသို႔ အဖြဲ႔နယ္ရံုး (၉) ရံုးမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ (၁၈) ဦးႏွင့္ မီလီ္၀န္ထမ္း (၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၂)ဦး ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Top
Font Resize
Contrast